Sjabbat Tsav / HaGadol
Vrijdag 23 maart / 7 Niesan
Begin  18.40

Sjabbat 24 maart / 8 Niesan
Einde  19.42

     
                   
HOME

                   
       
  Kreet van de Week:   
Rosj Chodesj Niesan valt gunstig dit jaar. Heeft mijn vrouw een dag extra om schoon te maken.
 
       

 

 

 


DATUM SJOELTIJDEN BIJZONDERHEDEN
     

Woensdag
21 maart

  5 Niesan

 

07.00 Sjachariet

19.40 Maariew

06.15 Daf Hajomi

19.00 Mishna Berura door Rav Sigal

Donderdag

22 maart

  6 Niesan

 

06.45 Sjachariet

19.40 Maariew

06.00 Daf Hajomi

19.00 Mishna Berura door Rav Sigal

     

Vrijdag

23 maart

  7 Niesan

 

07.00 Sjachariet

18.40 Sjabbat Tsav / HaGadol

         Mincha/Maariew

06.15 Daf Hajomi

 

Sjabbat

24 maart

  8 Niesan

 

09.00 Sjachariet

18.25 Mincha

19.42 Nacht, Maariew

10.30 Kinderdienst over Pesach

16.00 - 17.30 Tziwot HaSjem O.l.v. Mevrouw Vorst

18.50 Sjabbat HaGadol Droosje, Rav Groenewoudt

     

Zondag

25 maart

  9 Niesan

 

08.00 Sjachariet

19.30 Mincha/Maariew

Zomertijd: 02.00 wordt 03.00 uur

07.15 Daf Hajomi

10.30 Sjioer-weekparsja èn meer door Rav Van Dijk

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

 

Maandag

26 maart

10 Niesan

 

06.45 Sjachariet

19.30 Mincha/Maariew

06.00 Daf Hajomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Nà Maariew: Sjioer-Choemasj door Rav Groenewoudt

 

Dinsdag

27 maart

11 Niesan

07.00 Sjachariet

19.30 Mincha/Maariew

06.15 Daf Hajomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Nà Maariew: Cursus 'Wegwijs in de Siddoer'

door dhr. J. Asscher

Woensdag
28 maart

12 Niesan

 

07.00 Sjachariet

19.30 Mincha/Maariew

06.15 Daf Hajomi

18.50 Mishna Berura door Rav Sigal

Donderdag

29 maart

13 Niesan

 

06.45 Sjachariet

19.30 Mincha/Maariew

06.00 Daf Hajomi

Na zonsondergang chameets zoeken en verklaring van nietigheid (zie ook de NIK loeach en Pesach-brochure)

 

 

 

 


 

MEDEDELINGEN

 

Gewijzigde datum Kinderdienst
De eerstvolgend Kinderdienst is op Sjabbat Tsav/Hagadol. 24 maart. Klik hier

 

Klik voor meer informatie

 

toraworldholland.nl/poeriemvrouwtje

Maak je standpunt duidelijk
In deze Parsjioet wordt verteld hoe ons volk op bijzondere wijze invulling gaf aan de opdracht van de bouw van het Misjkan, zoals die in de parsjiot Teroema en Tetzawe staat beschreven. Hierbij wordt allereerst verteld met welke buitengewone overgave onze voorouders bereid waren... Klik hier om verder te lezen.

Meer Droosjes nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Medicijngebruik op Pesach
Belangrijke mededeling. Klik hier

 

Pesach-brochure NIK
Klik hier voor het PDF-bestand

 

Loeach-tijden NIK 5778
Met dank aan het NIK, klik om deze te bekijken.

 

Wilt u een Kiddoesj aanbieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met het sjoelbestuur. Óók voor uw andere vragen.

 

Overzicht Sjabbat/Jomtov-tijden 5778
Alle tijden overzichtelijk op één A4-tje. Klik hier

 

Droosje nalezen?
Voor een overzicht van te lezen droosjes, klik hier

 

Joodse datum uitrekenen?
Dat, en veel meer, kan via deze link: hebcal.com

 

 

Hé Jongens!
Wil jij ook een keertje Aniem Zemirot zingen, maar wil je het wel eerst oefenen? Geef je op voor de Aniem Zemirot Club. Als je durft, tenminste...

 

Om alvast te wennen
Een schitterende haarscherpe - live - webcam van de Kotel (Klaagmuur). Klik hier

 

Tweede Jizkorbord
Het mooie Jizkorbord is vol. Daarom is er nu een tweede Jizkorbord. U kunt dus weer plaatjes bestellen. Meer informatie via de mail.

 

Misjeberach
Wij willen vooral de DAMES eraan herinneren dat er in Sjoel Amstelveen de mogelijkheid bestaat een Yizkor of Chole (zieke) misjeberach aan te melden. Dit kunt u doen via email of in sjoel, via de dienstdoende gastvrouw, nog voor het laaienen.

 

Sjoelreglement
Op de op 29 juni 2016 gehouden ALV werden enige wijzigingen in ons reglement met overgrote meerderheid goedgekeurd. Klik hier voor uw eigen exemplaar

CONTACT


 
DONATIES


Meer weten over IBAN? Klik hier
Klik hier om uw IBAN te bepalen

SJIOERIEM algemeen overzicht

Bijna 24/6 Rabbijn I. Vorst Online
Over de Parasja van deze week: www.RabbiVorst.nl
Wanneer het U uitkomt

Dagelijks Daf HaJomi
45 minuten vòòr Sjachariet

Zondagochtend van 10.30 - 11.20 uur
Sjioer - over de parsja en vele andere onderwerpen.
Door Rabbijn Drs. W. J. E. van Dijk

Sunday - Thursday evenings
Shiur - Mishna Berurah about practical Halacha
by Rav Sigal
Sunday - thursday 40 mins before Mincha/Maariew

's Maandags na Maariew
Sjioer - Choemasj
door Rav Groenewoudt

Op Afspraak
Cursus - Wegwijs in de Siddoer
door dhr. J. Asscher

Donderdags voor Mincha/Maariew
Dames-sjioer over Misjlee
door Rav Groenewoudt

Donderdags na Maariew
Sjioer - Parasjat HaSjawoea
door Dr. E. Bialoglowski

Ook de inwendige mens wordt verzorgd

Dit is een algemeen overzicht van alle sjioeriem.
Voor tijden van actuele sjioeriem en wijzigingen hierop,
zie het bovenstaande weekoverzicht onder
'Bijzonderheden' en/of 'Mededelingen'


Klik hier voor een print/PDF-versie

ACTIVITEITEN

Sjabbat 24 maart - Uw Sjoel - GEWIJZIGDE DATUM
Kinderdienst voor 2-5 en 6-9 jarigen
Klik hier voor meer informatie

Sjabbat 24 maart - Uw Sjoel
Sjabbat HaGadol Droosje
Klik hier voor meer informatie

Zondag 3 juni 2018 - Uw Sjoel
Algemene Ledenvergadering
Meer informatie volgt

 

 
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij het bestuur via ons emailadres


© 2011-2018 Elveaa/Sjoel Amstelveen
Design, Lay-Out, KvdW, IMG's, Vid's © 2011-2018 Elveaa
Tenzij anders vermeld