Kreet van de Week: Al dat gedans om die stoelen, waarom niet gewoon één stoel er bij?

Sjabbat Re-ee

Vrijdag 22 augustus / 26 Menachem-Aw
BEGIN 19.25

Sjabbat 23 augustus / 27 Menachem-Aw
EINDE 21.36

HOME

 

 

 


DATUM SJOELTIJDEN BIJZONDERHEDEN
     

Vrijdag
22 augustus
26 Menachem-Aw

06.45 Sjachariet
19.25 Sjabbat Re-ee
           Mincha en Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet

     

Sjabbat
23 augustus
27 Menachem-Aw

09.00 Sjachariet
20.20 Mincha, aansluitend sjioer
21.36 Nacht, Maariew

16.30 Tziwot HaSjem O.l.v. Mevrouw Vorst
           Klik hier voor meer informatie
19.05 Misjnasjioer voor Heren, fam. Elzas

     

Zondag
24 augustus
28 Menachem-Aw

08.00 Sjachariet
19.30 Mincha/Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet
19.00 - 19.30 Mishna Berura door Rav Sigal

     

Maandag
25 augustus
29 Menachem-Aw

06.45 Sjachariet
19.30 Mincha/Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet
19.00 - 19.30 Mishna Berura door Rav Sigal
Ná Maariew:
Sjioer-Choemasj / Rav Groenewoudt

     

Dinsdag
26 augustus
30 Menachem-Aw

06.45 Sjachariet
19.30 Mincha/Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet
19.00 - 19.30 Mishna Berura door Rav Sigal

     

Woensdag
27 augustus
1 Elloel

06.45 Sjachariet
19.30 Mincha/Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet
19.00 - 19.30 Mishna Berura door Rav Sigal
20.00 Dames-sjioer Misjlee / Rav Groenewoudt

     

Donderdag
28 augustus
2 Elloel

06.45 Sjachariet
19.30 Mincha/Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet
19.00 - 19.30 Mishna Berura door Rav Sigal
Sjioer-Parasjat HaSjawoea vervalt tot Elloel

     

Vrijdag
29 augustus
3 Elloel

06.45 Sjachariet
19.15 Sjabbat Sjoftiem
           Mincha en Maariew

Daf HaJomi 45 minuten vòòr Sjachariet

     

Sjabbat
30 augustus
4 Elloel

09.00 Sjachariet
20.05 Mincha, aansluitend sjioer
21.20 Nacht, Maariew

16.30 Tziwot HaSjem O.l.v. Mevrouw Vorst
           Klik hier voor meer informatie
18.50 Misjnasjioer voor Heren, bij de fam. Elzas

 

 

 

 

 

MEDEDELINGEN

Azkara ter nagedachtenis van Daan Daniël z.l.
Tot ons leedwezen vernamen wij dat Daan Daniël is overleden op zondag 21 Menachem Av 5774 / 17 augustus 2014, in Israël.

Daan Daniel was meer dan dertig jaar lang een trouwe, dagelijkse, sjoelbezoeker tot hij met zijn vrouw vorig jaar op aliya ging.

Te zijner nagedachtenis wordt in combinatie met mincha en ma’ariv een Azkara (herdenkingsdienst) gehouden op zondag 24 augustus a.s. om 19.25 uur in de JCC-sjoel.

Rabbijn R. Evers en sjoelrabbijn E. Bialoglowski zullen het woord voeren. U bent allen uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Rosj Chodesj Elloel

Dinsdag Woensdag

26 augustus / 30 Menachem-Aw
27 augustus / 1 Elloel

Mincha/Maariew
Mincha/Maariew deze week nog om 19.20 uur.
Vanaf zondag is Mincha/Maariew om 19.30 uur. Sjioeriem-tijden worden navenant aangepast. .

Sjioeriem Update

- Sjioeriem Rabbijn Groenewoudt
Zowel de maandag, als de woensdag sjioer begint ná Mincha/Maariew van die dag.

- Mishna Berura sjioer door Rav Sigal
Deze begint een half uur vòòr Mincha/Maariew.

- Sjioer Parasjat HaSjawoea van Dr. Bio
Gaat vooralsnog tot Elloel niet door.

Verkoop Arba’a Miniem NIK gewijzigd
Als u zeker wilt zijn van uw bestelling, dient deze vòòr 1 september te zijn afgehandeld. Zie de website van het NIK of klik hier.

Stoel of Kastje reserveren?
Klik hier en lees hoe ook u een stoel en kastje in onze sjoel kunt reserveren. Voor het 'stoelenplan', klik hier ..

Vacature Medewerker Joodse Zaken
Ziekenhuis Amstelland, Amstelveen
Klik hier voor meer bijzonderheden.

Vacature Sjoelbestuur / ALV
Door het uittreden van een bestuurslid is er een vacature in het sjoelbestuur ontstaan.

Leden van Sjoel Amstelveen kunnen zich gedurende de komende periode, uiterlijk zondag 6 september, kandidaat stellen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen met als onderwerp ‘kandidaatstelling’.Wij hopen dat er kandidaten zijn, die zich enthousiast voor onze sjoel willen inzetten. De verkiezing zal plaatsvinden op een daartoe speciaal uitgeschreven Algemene Leden Vergadering op zondagavond
14 september, aanvang 20.00 uur.

Droosje
Droosje gemist of wilt u deze rustig nalezen?
Dat kan van nu ook online. Klik hier

Hé Jongens!

Wil jij ook een keertje Aniem Zemirot zingen, maar wil je het wel eerst oefenen? Geef je op voor de Aniem Zemirot Club. Als je durft, tenminste...

Wilt u een Kiddoesj aanbieden?
Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de sjoelcommissie. Óók voor uw andere vragen.

Reglement Sjoel Amstelveen
Klik hier voor uw eigen exemplaar

 

 
DONATIES


Meer weten over IBAN? Klik hier...

SJIOERIEM

* 24/6 Rabbijn I. Vorst Online
www.CHABAD.nl over de Parasja van deze week.
Wanneer het U uitkomt

*
Dagelijks Daf HaJomi
45 minuten vòòr Sjachariet

* Sjabbat 5 kwartier vòòr Mincha
Misjnasjioer voor Heren
Bij de Familie Elzas thuis

*
Sunday
- Thursday evenings
Shiur - Mishna Berurah about practical Halacha
by Rav Sigal
Sunday - thursday 30 mins prior to Mincha/Maariew

* 's Maandags na Mincha/Maariew
Sjioer - Choemasj
door Rav Groenewoudt

* 's Woensdags na Mincha/Maariew
Dames-sjioer over Misjlee
door Rav Groenewoudt

* Donderdags na Mincha/Maariew
Sjioer - Parasjat HaSjawoea
door Dr. E. Bialoglowski

Vervalt tot Elloel

Ook de inwendige mens wordt verzorgd

Voor wijzigingen, zie onder 'Mededelingen'
Klik hier voor een PDF-versie

ACTIVITEITEN

* Zondag 31 augustus - NIHS
Jewish Harmony Day

Klik hier voor het programmaboekje

* Woensdag 3 september - NIHS
Happy Hour met levende - klassieke - muziek
en als spreker Rav I. Vorrst.
Klik hier voor meer informatie*

Zondag 14 september - Uw Sjoel
Algemene Leden Vergadering
I.v.m nieuw te kiezen bestuurslid

* Zondag 2 NOVEMBER - NIHS
Benefietconcert t.b.v. Joodse bewoners OTT
Klik hier voor meer informatie

LINKS

NIK

NIHS

RAS Club

JCC

Gerard Dou

Overzicht Tijden Amsterdam
(bron: NIK Loeach)

Jeled
(Voor joodse kinderen vanaf 6 jaar en opvoeders)

Rabbijn Vorst's PoeriemVrouwtje
(- Niet - Alleen voor kinderen)

Cheider

CONTACT


 

 

FOTO/VIDEO

Afscheid burg. Van Zanen van Amstelveen
Foto met begeleidende tekst

In gebruik name Jizkorbord (6 april 2014)
Foto-impressie
Video (Externe link)

Jom Ha’atsma'oet viering 5774
5 mei 2014, Sjoel Amstelveen

24ste Jarchei Kallo 2013/5774
Foto-collage met tekst van Rabbijn Groenewoudt

Brainstorm-sessie 2013/5773
30 juni, Sjoel Amstelveen

Poeriem 2013/5773
Elah Dissen

Openings Films 2012/5773
Micha Honey
Impressie van de opening door RTV Amstelveen

Impressie Foto's 2012/5773
F. de Vries
(Mediaplayer benodigd)

Openings Foto's 2012/5773
Fam. Hellendall
D.B. Garfinkel

Laatste Hosjana Rabba in de 'oude Sjoel'
Video
Fotocollage

 

 

 
Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u terecht bij de sjoelrabbijn via ons emailadres

© 2011-2014 Elveaa/Sjoel Amstelveen
Design, Lay-Out, KvdW, IMG's, Vid's © 2011-2014 Elveaa
Tenzij anders vermeld